AMFITEATR | TARNÓW

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WOKÓŁ AMFITEATRU W TARNOWIE
WRAZ Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI REKREACYJNYMI

LOKALIZACJA:
TARNÓW

DATA:
2014

FAZA:
KONCEPCJA

INWESTOR:
URZĄD MIASTA TARNOWA

POWIERZCHNIA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 8 000 m2

WSPÓŁPRACA:
arch. ANNA WODKA

 

architekt tarnowarchitekt tarnowarchitekt tarnowarchitekt tarnowarchitekt tarnow