Głównym obszarem naszej działalności są projekty architektoniczne. Projektujemy obiekty mieszkaniowe, usługowo-handlowe, użyteczności publicznej i przestrzenie publiczne.
Naszym klientom oferujemy:

+ projekty koncepcyjne, analizy możliwości inwestycyjnych działek, studia wykonalności
 projektu,
+ kompleksowe wielobranżowe projekty budowlane w zakresie  wymaganym do uzyskania
 Decyzji o  Pozwolenia na Budowę,
+ dokumentacje przetargowe, na podstawie których może być opracowana oferta na
 wykonanie robót budowlanych wraz z kosztorysami,
+ projekty wykonawcze stanowiące uszczegółowienie projektu budowlanego dające pełną
 informację o rozwiązaniach projektowych,
+ nad naszymi projektami sprawujemy nadzór autorski dbając o to, aby realizacja była
 zgodna z projektem,

+  projekty nadbudowy, rozbudowy, remontów istniejących obiektów,
+  inwentaryzacje architektoniczne,
+  adaptacje gotowych projektów do działki,
+  wizualizacje architektoniczne,

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dokumentów administracyjnych (decyzji, opinii, uzgodnień) a w szczególności:
+ Decyzji o Warunkach Zabudowy,
+ Decyzji o Pozwoleniu na Budowę wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
+ mapy do celów projektowych,
+ badań geologicznych gruntu.

+ kompleksowe projekty wnętrz publicznych i prywatnych,
+ projekt zmian lokatorskich,
+ projekt układu funkcjonalnego zawierający rozmieszczenie ścian działowych,
 układ mebli i sprzętów,
+ projekt wykonawczy wnętrza wraz z wytycznymi instalacyjnymi, doborem materiałów
–  i sprzętów oraz rozryłem mebli.